Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomośćo śmierci w dniu 20 sierpnia b.r. naszego Przyjaciela i Mistrza,wielkiego historyka idei i filozofa . Prof. Andrzeja Walickiego, .Laureata Kowadła „Kuźnicy”, . który