Uchwała Rady „Kuźnicy” ws. terminu walnego zebrania wyborczego członków Stowarzyszenia „Kuźnica”

Rada „Kuźnicy” na swoim ostatnim posiedzeniu w 2020 r. (w dniu 22 grudnia), które odbyło się w formie zdalnej, przyjęła jednomyślnie uchwałę ws. terminu walnego zebrania wyborczego członków Stowarzyszenia.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 21 członkiń i członków Rady „Kuźnicy” (nieobecnych było 5 osób).

Oto pełna treść przyjętej uchwały:

Uchwała Rady „Kuźnicy”

ws. terminu walnego zebrania wyborczego

członków Stowarzyszenia „Kuźnica”

Rada „Kuźnicy” postanawia, ze względu na trwającą pandemię COVID-19, odroczyć walne zebranie wyborcze członków Stowarzyszenia „Kuźnica”, przypadające zgodnie ze statutem na styczeń 2021 r., na pierwszy możliwy termin w 2021 roku, umożliwiający organizację zebrania w formie bezpośredniej w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie.

Tym samym przedłużeniu na niezbędny okres ulega kadencja obecnych władz Stowarzyszenia „Kuźnica” – Prezesa, członków Rady (w tym Prezydium Rady), Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Rada „Kuźnicy”

Kraków, 22 grudnia 2020 r.