Uchwała Walnego Zebrania Członków „Kuźnicy” o strukturze filii Stowarzyszenia – 23 października 2021

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” z dn. 23.10.2021 r.

 o strukturze filii Stowarzyszenia „Kuźnica”

                Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” zatwierdza aktualną strukturę filii Stowarzyszenia:

Filia w Nowym Sączu – przewodniczący: Rafał Skąpski

Filia w Tarnowie – przewodnicząca: Dorota Rykała

Filia w Sosnowcu – przewodniczący: Janusz Kubicki

Filia w Zamościu – przewodniczący: Jarosław Ważny

                Pracami filii Stowarzyszenia kieruje przewodniczący filii. Dodatkowo w filii Stowarzyszenia może zostać powołany wiceprzewodniczący, sekretarz lub skarbnik filii – osoby pełniące tę funkcję powoływane są przez przewodniczącego filii w porozumieniu z członkami filii. Maksymalna liczba osób sprawujących funkcje w prezydium filii Stowarzyszenia wynosi trzy osoby, wliczając przewodniczącego filii.

                Powołanie nowych filii Stowarzyszenia, w tym reaktywacja Filii w Warszawie, zatwierdzanie przewodniczących nowych filii, a także zmiana przewodniczącego filii jest kompetencją Rady Stowarzyszenia. Te same kompetencje posiada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Kraków, 23.10.2021 r.