Ukazał się III tom rozmów „Trzech na Jednego”, opublikowanych na łamach „Zdania” w latach 1994-2020

Ukazał się trzeci tom rozmów „Trzech na jednego”, opublikowanych w „Zdaniu” w latach 1994–2020 (do numeru 1-2/2020). Zawiera on 40 rozmów ze znanymi i cenionymi przedstawicielami świata nauki, kultury i polityki. Przeszło połowa z nich reprezentuje szkoły wyższe, legitymując się tytułami profesorskimi, a ośmiu członkostwem Polskiej Akademii Nauk.

Tomy I i II, zawierające rozmowy „Trzech na jednego” opublikowane do 1989 r., ukazały się kolejno w 1986 i w 1990 r.

Tom przygotował do druku Edward Chudziński, długoletni redaktor naczelny „Zdania”, który pilotował z ramienia redakcji cykl rozmów „Trzech na jednego” od początku jego ukazywania się do numeru 1-2/2020.

Książka nie będzie dostępna w sieci księgarskiej. Wszystkie egzemplarze udostępniane będą – wedle ustalonych kryteriów – jako bezpłatne.

Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.