Ukazał się nowy numer „Zdania” – 2/2022

Na czas letnich urlopów polecamy lekturę najnowszego numeru „Zdania” – 2/2022. Jest już dostępny w Empikach w całej Polsce (w cenie 15 zł) oraz w sprzedaży elektronicznej w wersji PDF – w Sklepie Tygodnika Przegląd: https://sklep.tygodnikprzeglad.pl/produkt/zdanie-2-2022/ (w cenie 9 zł).

W numerze między innymi:

– rozmowa „Troje na Jedną” z Prof. Marią Szyszkowską, filozofką, w III RP działaczką społeczną i polityczną (z ramienia redakcji: Joanna Hańderek, Paweł Sękowski, Marian Szulc);

– blok tekstów „W cieniu wojny”: Tomasz Goban-Klas o medialnych informacjach i dezinformacjach z wojny na Ukrainie, Janusz Zemke o militarnych wnioskach z wojny na Ukrainie dla Polski, Paweł Łatuszka o roli Aleksandra Łukaszenki w wojnie na Ukrainie, Łukasz Dąbrowiecki o wpływie trwającej wojny na dotychczasowe dogmaty niemieckiej polityki, Józef Domagalski o Szwecji i Finlandii w przededniu akcesji do NATO, Filip Ratkowski o poszukiwaniu klucza do zrozumienia proputinowskiej postawy większości rosyjskiego społeczeństwa w rosyjskiej literaturze i sztuce;

– Katarzyna Duda o dialogu społecznym w czasie pandemii;

– Grzegorz Kołodko w obszernym szkicu pt. „Prawda o ekonomii i polityce polskiej transformacji”;

– Jerzy Wiatr w rozmowie z Pawłem Kozłowskim – fragment książki pt. „O socjologii w Polsce Ludowej rozmów jedenaście”, która ukaże się w najbliższych dniach;

– II część tekstu Mariana Stępnia o Jarosławie Iwaszkiewiczu jako redaktorze „Twórczości”;

– Mikołaj Bojnarowicz o „Solaris” Stanisława Lema i jej ekranizacji Andrieja Tarkowskiego;

– relacja z jubileuszu 90-lecia i wręczenia Kowadła „Kuźnicy” dla Andrzeja Kurza, laudacja Andrzeja Romanowskiego oraz głos Jubilata-Laureata;

– Adam Komorowski recenzuje „Skarby” – najnowszą książkę Patrycji Dołowy;

– Paweł Kozłowski recenzuje „Wielkie złudzenie” – książkę Johna Mearsheimera;

– Lech Nijakowski recenzuje „Filozofię wegańską” – najnowszą książkę Joanny Hańderek;

– Olga Tokarczuk i dzieci Zmarłego żegnają Krzysztofa Komornickiego – wieloletniego członka zespołu, następnie rady redakcyjnej „Zdania”;

– Jerzy Fedorowicz żegna Jerzego Trelę – laureata Kowadła Kuźnicy, Kuźniczanina – od jej założenia do ostatnich dni;

– felietony: Macieja Gduli, Ewy Całus, Darii Gosek-Popiołek, Józefa Rozwadowskiego, Tomasza Gobana-Klasa i Sceptyka.

Na okładce: fotografia autorstwa Krzysztofa Marchlaka: „Poranek”, z serii „Paradiso” (2020).

Życzymy dobrej lektury!