Jan Woleński

4 lutego 2015 r. ” Stowarzyszenia „Kuźnica”, ul.Miodowa 41 w Krakowie.Towarzystwo Kultury Świeckiej w Krakowie. Wykład prof. Jana Woleńskiego pt. Uwagi do Apelu uczonych polskich w sprawie klerykalizacji Polski.Foto: © Andrzej Głuce-mail: gluc@adres.plPublikacja zdjęć tylko za zgodą autoraRedakcje, które dostają zdjęcia w komis proszone są o powiadomienie każdorazowoo publikacji.