W najbliższym „Zdaniu” (3-4/2020) rozmowa „Troje na Jedną” z prof. Moniką Płatek

W czwartek 6 sierpnia w Klubie Księgarza w Warszawie miała miejsce pierwsza w historii czasopisma „Zdanie” rozmowa „Troje na Jedną”.

Bohaterką rozmowy jest prof. Monika Płatek.

(Fot. K. Żuczkowski)

Ze strony „Zdania” rozmawiali: Patrycja Dołowy, Jan Ordyński i Paweł Sękowski.

(Fot. K. Żuczkowski)

Wywiad ukaże się w jesiennym numerze pisma (3-4/2020).