Władze Stowarzyszenia

W dniu 20.01.2018 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kuźnica.
 Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
 Aktualny skład władz “Kuźnicy” znajduje się poniżej:

 

Paweł Sękowski – PREZES STOWARZYSZENIA “KUŹNICA”

(Fot. Andrzej Głuc)

 

RADA “KUŹNICY”:

 

Prezydium Rady:

1.  Halina Krywak – zastępca prezesa, skarbnik

2.  Filip Ratkowski – zastępca prezesa

3.  Antoni Rączka – zastępca prezesa

4.  Rafał Skąpski – zastępca prezesa

5.  Ewa Wasil – sekretarz

 

Pozostali członkowie Rady:

6.  Jan Broniek

7.  Edward Cudziński

8.  Wojciech Chwaja

9. Radosław Dzik

10. Anna Filek

11. Marcin Galent

12. Jerzy Huczkowski

13. Kazimierz Karp

14. Józef Klasa

15. Jan Leśniewski

16. Adam Markuszewski

17. Bogdan Michnowicz

18. Mieczysław Mietła

19. Mieczysław Noworyta

20. Wacław Passowicz

21. Kazimiera Szczuka

22. Monika Szymańska

23. Ryszard Śmiałek

24. Daniela Tratkiewicz

25. Dorota Ufir

 

W trakcie kadencji Rady zmarł jeden jej członek – prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (dn. 17.10.2018 r.).

Ponadto w maju 2019 r. z członkostwa w Radzie zrezygnowała z powodu innych zobowiązań Barbara Grobler.

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Ryszard Bąk

2. Marian Dziwisz – sekretarz

3. Jan Karkowski

4. Zdzisław Leś

5. Stanisław Zygmuntowicz – przewodniczący

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Zofia Bunsch-Makarewicz – wiceprzewodnicząca

2. Mateusz Burzawa

3. Jan Güntner – przewodniczący

4. Andrzej Kozanecki

 

W trakcie kadencji Sądu Koleżeńskiego zmarł jeden jego członek – Jan Nowak (dn. 17.06.2018 r.).

 

*

 

HONOROWYM PREZESEM Stowarzyszenia “Kuźnica” jest Prof. Hieronim Kubiak.

(Fot. Fundacja Judaica)

 

W pracach Stowarzyszenia i Rady bierze udział także PREZES SENIOR Andrzej Kurz, wieloletni prezes Stowarzyszenia.

 

(Fot. Andrzej Głuc)