Władze Stowarzyszenia

W dniu 20.01.2018 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kuźnica.
 Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
 Aktualny skład władz “Kuźnicy” znajduje się poniżej:

Paweł Sękowski – PREZES STOWARZYSZENIA “KUŹNICA”

(Fot. Andrzej Głuc)

RADA “KUŹNICY”:

Prezydium Rady:

1.  Halina Krywak – zastępca prezesa, skarbnik

2.  Filip Ratkowski – zastępca prezesa

3.  Antoni Rączka – zastępca prezesa

4.  Rafał Skąpski – zastępca prezesa

5.  Ewa Wasil – sekretarz

Pozostali członkowie Rady:

6.  Jan Broniek

7.  Edward Cudziński

8. Radosław Dzik

9. Anna Filek

10. Marcin Galent

11. Jerzy Huczkowski

12. Kazimierz Karp

13. Józef Klasa

14. Jan Leśniewski

15. Adam Markuszewski

16. Bogdan Michnowicz

17. Mieczysław Mietła

18. Mieczysław Noworyta

19. Wacław Passowicz

20. Kazimiera Szczuka

21. Monika Szymańska

22. Ryszard Śmiałek

23. Daniela Tratkiewicz

24. Dorota Ufir

W trakcie kadencji Rady zmarło dwóch jej członków – prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (dn. 17.10.2018 r.) oraz Wojciech Chwaja (dn. 02.07.2021 r.).

Ponadto w maju 2019 r. z członkostwa w Radzie zrezygnowała z powodu innych zobowiązań Barbara Grobler.

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Ryszard Bąk

2. Marian Dziwisz – sekretarz

3. Jan Karkowski

4. Zdzisław Leś

5. Stanisław Zygmuntowicz – przewodniczący

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Zofia Bunsch-Makarewicz – wiceprzewodnicząca

2. Mateusz Burzawa

3. Jan Güntner – przewodniczący

4. Andrzej Kozanecki

W trakcie kadencji Sądu Koleżeńskiego zmarł jeden jego członek – Jan Nowak (dn. 17.06.2018 r.).

*

HONOROWYM PREZESEM Stowarzyszenia “Kuźnica” jest Prof. Hieronim Kubiak.

(Fot. Fundacja Judaica)

W pracach Stowarzyszenia i Rady bierze udział także PREZES SENIOR Andrzej Kurz, wieloletni prezes Stowarzyszenia.


(Fot. Andrzej Głuc)