Wybór Prezydium Rady „Kuźnicy” na inauguracyjnym posiedzeniu nowej Rady Stowarzyszenia

W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Kuźnica”, w składzie wybranym przez Walne Zebranie Członków z 20 stycznia b.r.

Na tym posiedzeniu wybrane zostało Prezydium Rady.

Decyzją Rady, w skład Prezydium weszli – obok prezesa Pawła Sękowskiego:

  • Halina Krywak – zastępca prezesa, skarbnik
  • Filip Ratkowski – zastępca prezesa
  • Antoni Rączka – zastępca prezesa
  • Rafał Skąpski – zastępca prezesa
  • Ewa Wasil – sekretarz

 

Wcześniej ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna i jej władze:

  • Stanisław Zygmuntowicz – przewodniczący
  • Marian Dziwisz – sekretarz

oraz Sąd Koleżeński i jego władze:

  • Jan Güntner – przewodniczący
  • Zofia Bunsch-Makarewicz – wiceprzewodnicząca.