Zmarł Józef Klasa

W niedzielę 4 czerwca b.r.


zmarł

Józef Klasa,

(Fot. oryginalna [w kolorze]: A. Głuc)

wybitna osobowość polityki, dyplomacji i kultury,

w 1975 r. promotor powołania Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica” – dzisiejszego Stowarzyszenia „Kuźnica”,

przedstawiciel reformatorskiego skrzydła PZPR,

I sekretarz KW PZPR w Krakowie (1971-1975),

kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (1980-1981),

ambasador PRL na Kubie, w Meksyku i w Maroku, konsul generalny PRL w Lille we Francji,

sekretarz generalny Towarzystwa „Polonia” (1984-1990),

od 1975 do 2023 r. aktywny członek „Kuźnicy”.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Będzie nam Go brakowało.


Stowarzyszenie „Kuźnica”

.