Zmarł Józef Tejchma, laureat Kowadła „Kuźnicy”, wybitny działacz politycznej lewicy w PRL

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że 13 grudnia b.r. zmarł

Józef Tejchma,

(Fot. amp.ww.pl.freejournal.org/)

wybitny syn polskiego ludu

i wyraziciel jego myśli i ambicji w polityce i kulturze.

Był współtwórcą „Kuźnicy”

i laureatem jej Kowadła.

Kuźniczanie