Zmarł prof. Hieronim Kubiak, wieloletni prezes „Kuźnicy”, honorowy prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”

Z głębokim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość,

że 22 kwietnia 2024 r.

zmarł

Hieronim Kubiak,

(Fot. A. Głuc)

profesor zwyczajny, socjolog przez całe życie zawodowe związany z Krakowem,

z Uniwersytetem Jagiellońskim,

a potem z Krakowską Akademią im. A. Frycza-Modrzewskiego,

specjalista w zakresie socjologii narodu i migracji oraz socjologii polityki,

człowiek lewicy, związany z reformatorskim skrzydłem PZPR,

członek-założyciel Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica”,

wieloletni prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”, następnie prezes honorowy „Kuźnicy”,

laureat Kowadła Kuźnicy,

w Polsce Ludowej działacz studencki w ZSP,

wybitny działacz państwowy:

autor tzw. raportu Kubiaka nt. przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w PRL,

sekretarz KC PZPR i członek Biura Politycznego KC PZPR,

uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

.

.

Żegnaj, Profesorze!

.

.

Prezes i Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”,

Kuźniczanie