Zmarł prof. Marian Stępień

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że w sobotę 8 lipca 2023 roku

zmarł

prof. Marian Stępień,

(Fot. A. Głuc)

historyk literatury polskiej i krytyk literacki,

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego,

laureat wielu nagród i wyróżnień naukowych i społecznych,

człowiek wielkiej prawości i niezłomnego charakteru,

wierny do końca swoim lewicowym ideałom.

I sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR w UJ w okresie przemian Października’56

w 1975 r. członek-założyciel Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica”,

w latach 80. p.o. przewodniczącego Krakowskiej Kuźnicy i redaktor naczelny „Zdania”,

w latach 1988-1990 sekretarz KC PZPR ds. kultury,

laureat Kowadła Kuźnicy, do końca życia bardzo aktywny w Stowarzyszeniu „Kuźnica”.

Żegnaj, Profesorze!

Stowarzyszenie „Kuźnica”