Zmarł Wojciech Chwaja, członek Rady „Kuźnicy”

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o tym,
że w dniu 2 lipca 2021 r.
zmarł w wieku 87 lat


Wojciech Chwaja,

(Fot. Podgórze.pl)

wieloletni, aktywny członek Stowarzyszenia „Kuźnica” i jego Rady,

ideowy człowiek lewicy,

chemik, pracownik przemysłu naftowego.


Prezes i Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”

*

Nekrolog został opublikowany w “Gazecie Wyborczej” (“Wyborcza Kraków”) w czwartek 8 lipca 2021 r.