Zmarł Zbigniew Regucki, członek-założyciel „Kuźnicy”, były redaktor naczelny „Zdania”

19 kwietnia

przeżywszy 87 lat,

zmarł

ZBIGNIEW REGUCKI

(Fot. G. Kozakiewicz)

dziennikarz, działacz społeczny i polityczny,

współzałożyciel „Kuźnicy”,

założyciel i pierwszy redaktor naczelny miesięcznika „Zdanie” i kwartalnika „Kraków”,

redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”, 

od X 1980 kierownik sekretariatu Stanisława Kani,

wieloletni członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Urodził się w Miechowie, a część młodości spędził na Śląsku, ale praktycznie przez całe życie związany był z Krakowem. Tu na studiach (geografia na WSP) został czołowym działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, m.in. zakładając pismo „Student”. Po kilkunastu miesiącach w dzielnicowym aparacie partyjnym na Zwierzyńcu, od 1971 r. wpierw zastępca naczelnego, a po kilku miesiącach – redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”. W październiku 1980 r. powołany na stanowisko szefa kancelarii sekretariatu KC PZPR przy Stanisławie Kani (odszedł po objęciu funkcji I sekretarza przez Wojciecha Jaruzelskiego). Jesienią 1981 r. rozpoczął prace nad przekształceniem ukazującego się dotąd okazjonalnie „Zdania” w regularny miesięcznik. Start nowego pisma opóźniło wprowadzenie stanu wojennego. Z końcem 1982 r. zdymisjonowany. W 1984 r. założył kwartalnik „Kraków”, którym kierował do zamknięcia pisma w 1991 r.

Do śmierci aktywny członek „Kuźnicy” oraz członek Rady redakcyjnej „Zdania”.

Będzie nam Go brakowało!

Kuźniczanie

oraz

Zespół i Rada redakcyjna „Zdania”