Życzenia „Kuźnicy” dla Prof. Aleksandra Krawczuka z okazji Jego 98. urodzin

Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” przekazał w imieniu „Kuźnicy” gratulacje i życzenia dla prof. Aleksandra Krawczuka z okazji Jego 98. urodzin. Prof. Aleksander Krawczuk jest nie tylko nestorem polskich historyków starożytności, ale także nestorem „Kuźnicy”. Zachęcamy do lektury listu przesłanego na tę okoliczność.

Kraków, dn. 7 czerwca 2020 r.

                                    Szanowny Pan

                                    Prof. dr hab. Aleksander Krawczuk

           

Szanowny Panie Profesorze,

            W imieniu Stowarzyszenia „Kuźnica” pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji Pańskich 98. urodzin oraz przekazać najlepsze życzenia na kolejne lata.

            Dla Kuźniczan zaszczytem jest, że w naszym gronie mamy tej miary intelektualistę, nestora polskich historyków starożytności, erudytę, przy tym konsekwentnie człowieka lewicy jak Pan Profesor. Nasz hołd i uznanie dla Pańskiej postawy i dla Pańskich zasług „Kuźnica” wyraziła w najdonioślejszy sposób, w jaki może to uczynić: przyznając Panu w 2013 roku nagrodę Kowadła.

            Osobiście pragnę dodać, że możliwość złożenia Panu Profesorowi tych gratulacji i życzeń w imieniu tak bliskiej Pańskiemu sercu „Kuźnicy” jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Od lat młodzieńczych zaczytywałem się w książkach napisanych przez Pana, przybliżających w pasjonujący sposób świat Antyku, a dzisiaj sam jestem historykiem (co prawda nie starożytności) i pracuję w Pańskiej Alma Mater – w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

            Plurimos annos!

                                                                           Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                        i z Kuźniczańskim pozdrowieniem,

/Paweł Sękowski/