Życzenia „Kuźnicy” dla Prof. Aleksandra Krawczuka z okazji Jego 99. urodzin oraz wkroczenia w setny rok życia

Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” przekazał w imieniu „Kuźnicy” gratulacje i życzenia dla prof. Aleksandra Krawczuka z okazji Jego 99. urodzin oraz wkroczenia w setny rok życia. Zachęcamy do lektury listu przesłanego na tę okoliczność.

                                    Szanowny Pan

                                    Prof. dr hab. Aleksander Krawczuk

           

Szanowny Panie Profesorze,

            W imieniu Stowarzyszenia „Kuźnica” pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji Pańskich 99. urodzin, a tym samym z okazji wkroczenia w setny rok życia!

            Dla nas, Kuźniczan, jest Pan nie tylko wybitnym badaczem historii starożytnej, najwybitniejszym polskim popularyzatorem dziejów tej epoki, bardzo dobrym ministrem kultury w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego, przez dwie kadencje posłem na Sejm RP z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest Pan jednym z nas – współtwórcą i aktywnym członkiem środowiska Kuźniczan w Krakowie, co poczytujemy sobie za zaszczyt.

            Życzymy Panu wielu kolejnych lat w jak najlepszym zdrowiu!

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                           i z Kuźniczańskim pozdrowieniem,

/Paweł Sękowski/