Życzenia świąteczno-noworoczne

Zdrowych, spokojnych Świąt

oraz

dużo lepszego od tego mijającego

Nowego 2021 Roku

Członkiniom i Członkom „Kuźnicy”,

naszym Sympatyczkom i Sympatykom,

wszystkim Polkom i Polakom,

Polsce

życzą

Prezes i Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”