Jak przekazać 1% na Fundację Kuźnicy?

Jako że Fundacja Kuźnicy jest organizacją pożytku publicznego, można przekazać swój 1% wartości podatku dochodowego PIT na Fundację.

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisujemy nazwę:

FUNDACJA „KUŹNICA”, numer KRS: 0000300613 oraz kwotę, która nie może przekraczać 1% podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Zachęcamy do pomocy.